בקרים


הוראות הפעלה לבקר N1500 תוצרת נובוס ברזיל ( NOVUS) .

N1500 הינו בקר אוניברסלי המקבל את רוב סוגי הכניסות כהאנלוגיות כגון טמפרטורה ,

4-20mA , 0-10v ועוד

בקר זה משמש בדרך כלל כבקר המחובר למדי מפלס / גובה אולטראסוניים

ומדי מפלס / גובה הידרוסטטיים וכן כבקר המחובר למשדרי לחץ.

הוראות בעיברית N1500

הוראות הפעלה לבקר DS8 תוצרת IBEST סין .

DS8 הינו בקר אוניברסלי המקבל את רוב סוגי הכניסות האנלוגיות כגון טמפרטורה ,

4-20mA , 0-10v ועוד

בקר זה משמש בדרך כלל כבקר המחובר למדי מפלס / גובה אולטראסוניים

ומדי מפלס / גובה הידרוסטטיים וכן כבקר המחובר למשדרי לחץ.

הוראות הפעלה DS8

חיבור בקר 3 ממסרים

חיבור בקר 4 ממסרים

אוגרי נתונים


הוראות הפעלה לאוגר נתונים דגם UX120-006 HOBO

אוגר נתונים זה הינו אוגר נתונים רב ערוצי (4 ערוצים) לכניסות אנלוגיות שונות

מיוצר בחברת ONSET ארה”ב

הוראות הפעלה לאוגר נתונים UX-120-006M

הוראות הפעלה לאוגר נתונים HOBO דגם UX100-003/UX100-0

דגם UX100-001 הינו אוגר נתונים לטמפרטורה בלבד

דגם UX100-003 הינו אוגר נתונים לטמפרטורה ולחות

אוגרי נתונים אלו מיוצרים על ידי חברת ONSET ארה”ב

הוראות הפעלה אוגר נתונים HOBO UX100