pirsum1

מד זרימה אובלי לנוזלים מספק למפעלים ולתעשייה כושר מדידה מוגבר ויכולת עמידות בתנאים קשים. באתר יונייטד תוכלו למצוא מגוון מדי זרימה PD לכל מטרה

מדי זרימה PD משמשים למדידות זרימה וכמות של דלקים , שמנים , סולר , סולבנטים ועוד.

ניתן להזמין את מדי הספיקה עם צגים שונים ותקנים שונים כמו מוגני פיצוץ ATEX ועוד