pirsum1

חברת יונייטד משווקת מגוון רחב של צגים ובקרים למדידה והצגה של מגוון של נתונים. בין המוצרים במחלקה זו ניתן למצוא בקר אוניברסלי, בקר מתקדם לשליטה בטמפרטורה, צג לטמפרטורה ולחות, בקר למדידת ספיקה כמו גם סוגים נוספים של צגים ובקרים להצגת סוגים רבים של נתונים, כולל צגים גדולים במיוחד.
בנוסף חברת יונייטד מכשור משווקת קליברטורים המדמים רגשים שונים ובנוסף יכולים לבדוק גם רגשים כמו רגשי לחץ , מפלס ועוד