pirsum1

משדר / מתמר לחץ המודד את הלחץ בתהליך וממיר את הלחץ הנמדד לאות אנלוגי חשמלי עבור מערכות הבקרה והתצוגה השונות. יונייטד מכשור משווקת משדרי / מתמרי לחץ לכל יישום נדרש. מדידות לחץ לשמן , לדלקים , למים , מי ים , אויר ועוד
משדרי הלחץ / מתמרי לחץ מיובאים ממספר מדינות בעולם ובעלי תקנים ( מוגני פיצוץ ועוד ) כמו SIL2 , EX , ATEX , FM ועוד