pirsum1

מד זרימה או מד ספיקה אולטראסוני עושה שימוש בגלי קול כדי לקבוע את מהירות של נוזל בצינור. למד זרימה אולטראסוני יתרונות רבים ובהם דיוק רב, היכולת למדוד נוזלים בלחץ גבוה דוגמת גז מונזל, היכולת לפעול גם בנוזלים גורמי קורוזיה או נזקים אחרים דוגמת נוזלי ביוב וטיהור שפכים והיכולת לפעול ללא תחזוקה לפרקי זמן ממושכים.