pirsum1

מד זרימה טורבינה הוא מד זרימה ייעודי לנוזלים המסוגל לעמוד בעומסים הגבוהים ביותר ובתנאים הקשים ביותר, כגון אלה שקיימים בתעשיות הנפט והפטרוכימיה. מדי זרימה אלה בנויים לפי תקנים בינלאומיים מחמירים ומספקים רמת דיוק גבוהה במיוחד. כל מד שיותא מן המפעל מכוייל באופן המותאם לצרכי הלקוח ומגיע במגוון של מידות וגדלים בהתאם לצורך.