pirsum1

מד זרימה, או מד ספיקה אלקטרומגנטי, מספק נתונים מדוייקים במיוחד אודות מהירות הזרימה. זהו פתרון מתקדם במיוחד המאפשר לך לקבל נתונים ישירות ממד הזרימה לתוכנת המעקב ואפילו להתאים באופן אישי את המוצר כך שיתאים לצרכי המדידה שלך. מדי זרימה אלקטרומגנטיים בעלי דיוק רב משמשים במגוון רחב של תעשיות: החל מתעשיות הכימיקלים ועד החקלאות.