בקרים


הוראות הפעלה לבקר N1500 תוצרת נובוס ברזיל ( NOVUS) .

N1500 הינו בקר אוניברסלי המקבל את רוב סוגי הכניסות כהאנלוגיות כגון טמפרטורה ,

4-20mA , 0-10v ועוד

בקר זה משמש בדרך כלל כבקר המחובר למדי מפלס / גובה אולטראסוניים

ומדי מפלס / גובה הידרוסטטיים וכן כבקר המחובר למשדרי לחץ.

הוראות בעיברית N1500

הוראות הפעלה לבקר DS8 תוצרת IBEST סין .

DS8 הינו בקר אוניברסלי המקבל את רוב סוגי הכניסות האנלוגיות כגון טמפרטורה ,

4-20mA , 0-10v ועוד

בקר זה משמש בדרך כלל כבקר המחובר למדי מפלס / גובה אולטראסוניים

ומדי מפלס / גובה הידרוסטטיים וכן כבקר המחובר למשדרי לחץ.

הוראות הפעלה DS8

חיבור בקר 3 ממסרים

חיבור בקר 4 ממסרים

אוגרי נתונים


הוראות הפעלה לאוגר נתונים דגם UX120-006 HOBO

אוגר נתונים זה הינו אוגר נתונים רב ערוצי (4 ערוצים) לכניסות אנלוגיות שונות

מיוצר בחברת ONSET ארה"ב

הוראות הפעלה לאוגר נתונים UX-120-006M

הוראות הפעלה לאוגר נתונים HOBO דגם UX100-003/UX100-0

דגם UX100-001 הינו אוגר נתונים לטמפרטורה בלבד

דגם UX100-003 הינו אוגר נתונים לטמפרטורה ולחות

אוגרי נתונים אלו מיוצרים על ידי חברת ONSET ארה"ב

הוראות הפעלה אוגר נתונים HOBO UX100

הוראות הפעלה נוספות


הוראות הפעלה ליחידה לשליחת התראות SMS (בקר התראות )

הוראות הפעלה יחידת UIL SMS27