בקרים


הוראות הפעלה לבקר N1500 תוצרת נובוס ברזיל ( NOVUS) .N1500 הינו בקר אוניברסלי המקבל את רוב סוגי הכניסות האנלוגיות כגון טמפרטורה ,
4-20mA , 0-10v ועוד
בקר זה משמש בדרך כלל כבקר המחובר למדי מפלס / גובה אולטראסוניים
ומדי מפלס / גובה הידרוסטטיים וכן כבקר המחובר למשדרי לחץ.

הוראות בעיברית N1500

הוראות הפעלה לבקר DS8 תוצרת IBEST סין .
DS8 הינו בקר אוניברסלי המקבל את רוב סוגי הכניסות האנלוגיות כגון טמפרטורה ,
4-20mA , 0-10v ועוד
בקר זה משמש בדרך כלל כבקר המחובר למדי מפלס / גובה אולטראסוניים
ומדי מפלס / גובה הידרוסטטיים וכן כבקר המחובר למשדרי לחץ.

הוראות הפעלה DS8

חיבור בקר 3 ממסרים

חיבור בקר 4 ממסרים

הוראות הפעלה לבקר תוצרת NOVUS דגם N321

הוראות מקוצרות N321

אוגרי נתונים


הוראות הפעלה לאוגר נתונים דגם UX120-006 HOBO
אוגר נתונים זה הינו אוגר נתונים רב ערוצי (4 ערוצים) לכניסות אנלוגיות שונות
מיוצר בחברת ONSET ארה"ב

הוראות הפעלה לאוגר נתונים UX-120-006M

חיבור משדר לחץ ל UX120

הוראות הפעלה לאוגר נתונים HOBO דגם UX100-003/UX100-0
דגם UX100-001 הינו אוגר נתונים לטמפרטורה בלבד
דגם UX100-003 הינו אוגר נתונים לטמפרטורה ולחות
אוגרי נתונים אלו מיוצרים על ידי חברת ONSET ארה"ב

הוראות הפעלה אוגר נתונים HOBO UX100

הוראות הפעלה שונות


הוראות הפעלה ליחידה לשליחת התראות SMS (בקר התראות )

הוראות הפעלה יחידת UIL SMS27

חלק מההגדרות ניתנים לשינוי על ידי שליחת SMS מרחוק (כמו החלפת מספרי טלפון , הורדת מספרי טלפון ועוד)

להלן מבנה ההודעות שיש לשלוח למכשיר :

uil 027 – sms commands

הוראות הפעלה ליחידת SMS דגם UIL SMS 031

עם 2 כניסות דיגיטליות :    לחץ להורדת הוראות הפעלה UIL SMS 031