מדידת מפלס ביוב ומים על ידי משדר אולטראסוני 

מדידת מפלס בבורות מים וביוב משמשת להפעלת משאבות לשם ריקון / מילוי וכמו כן לשם הגנה על המשאבות מיניקת אויר במקום נוזל. מדידת מפלס יכולה להיעשות במספר דרכים :

 • על ידי מצופים (בדיקה נקודתית של מפלס מסוים – נדרשים מספר מצופים)
 • מדידת לחץ על ידי רגש לחץ חיצוני המותקן בתחתית הבור .
 • מדידת לחץ על ידי חיישן לחץ הטבול כולו בתוך הנוזל.
 • על ידי חיישן אולטראסוני המותקן מעל בור המים / ביוב ואינו בא במגע עם הנוזל.

מדידת מפלס אולטראסונית

מד המפלס האולטראסוני משדר גל אקוסטי בתדר שמעל יכולת השמיעה שלנו (20khz <    ). השידור נעשה כלפי הקרקע / החומר הנמדד. כשהגל האקוסטי פוגע בחומר הנמדד, מתבצעת החזרה של הגל על ידי החומר הנמדד עד למקלט הנמצא בחיישן האולטראסוני. החיישן האולטראסוני מחשב את הזמן בין שידור הגל עד לקבלתו חזרה (יש לחלק ב 2 מאחר והגל האקוסטי מבצע דרך הלוך ודרך חזור). מהירות השידור ידועה גם היא והיא מהירות הקול בתווך של אויר (1 מאך). כשנתונים זמן ומהירות , ניתן לחשב את המרחק לפי הנוסחה : מרחק = זמן X מהירות. יכולות להיות השפעות חיצוניות על הגל האקוסטי שמקשות על הקריאה וגורמות לאי דיוק ולעיתים  אי יכולת מדידה. 

השפעות אלו הן טמפרטורה – שכן מהירות הקול בתווך של האויר משתנה בתלות בטמפרטורה, מכשולים כמו סולם, מערבל ועוד, דפנות המיכל / בור, מוצקים שיש במים, קצף, גליות.

מדידת מפלס אולטראסונית

מד המפלס האולטראסוני של חברת יונייטד מכשור בע"מ  פותח ויוצר במיוחד כדי להתגבר על כל ההפרעות המוזכרות בסעיף קודם.

 • מד המפלס האולטראסוני ישנו רגש טמפרטורה מובנה כך שהאלקטרוניקה המתוחכמת שיש במד המפלס מפצה על שינויי הטמפרטורה ובעצם כך המדידה מדויקת יותר.

בתוכנה הבנויה במכשיר יש אפשרות של יכולת למידה עצמית של כל העצמים המפריעים לאות להגיע בצורתו הנקייה. יכולת מדידה עצמית זו מקלה משמעותית את תפעולו של מד המפלס האולטראסוני ומאפשרת התקנת מד המפלס באפליקציות קשות אפילו על ידי אנשים לא מקצועיים ולא מיומנים. יכולת הלמידה העצמית מתבצעת בצורה עצמאית על ידי לחיצת כפתור בצג ואין צורך במחשב, סקופ או כל אלמנט חיצוני אחר. ישנם מקומות בהם נוצר קצף על גבי הנוזל עצמו ולפעמים ישנם גם מוצקים בנוזל.

במד המפלס האולטראסוני של חברת יונייטד מכשור בע"מ ישנה אפשרות לשנות רגישות וכך להתגבר על הקצף או על המוצקים ולמדוד את גובה הנוזל עצמו.

במד המפלס האולטראסוני של חברת יונייטד מכשור בע"מ ישנה אפשרות לשנות את קצב עדכון ההמפלס הנמדד, כלומר מד המפלס ממשיך לדגום את האות אך עושה ממוצע בין כל הדגימות שנלקחו בזמן שהוגדר כקצב עדכון ולפי הממוצע שחושב ,משתנה האות האנלוגי ביציאה. אפשרות זו של קצב עדכון מאפשרת להתגבר על גליות והפרעות נוספות.

למד המפלס האולטראסוני של חברת יונייטד מכשור בע"מ יתרונות רבים על גבי המתחרים:

 • למידה עצמית מאפשרת למידה של אינספור מכשולים והחזרות אות לא תקינות.
 • תקשורת HART מובנית ביחידה כסטנדרט .
 • האלקטרוניקה והרגש עצמו מורכבים ביחידה אחת קומפקטית , דבר שמונע הנחתת האות בין הרגש לאלקטרוניקה.
 • יציאה סטנדרטית של 4-20mA המאפשרת לחבר את מד המפלס האולטראסוני לכל בקר עם כניסה אוניברסלית.
 • ניתן להזמין כיחידה מוגנת פיצוץ ובנוסף חוצצים מוגני פיצוץ.
 • החלק התחתון של מד מפלס האולטראסוני עשוי PVDF כך שמד המפלס האולטראסוני עמיד לכימיקלים.
 • לוח הפעלה קומפקטי ( כולל תצוגה ) המובנה בתוך מד המפלס עצמו וניתן גם להסרה.
 • לאחר ביצוע הגדרות דרך לוח ההפעלה , ניתן להסיר את לוח ההפעלה ולהעתיק את כל ההגדרות ליחידה חדשה.
 • אפשרות של התקנת מבנה שופר – דבר שמגביר את האות האולטראסוני הנקלט .