pirsum1

מד זרימה שבשבשת לנוזלים הוא מוצר המאפשר לך לנטר זרימת נוזלים והוא שימושי עבור מספר רב של תעשיות דוגמת הפקת מי שתייה, מערכות סינון מים, מערכות קירור בנוזל, מערכות המצריכות בקרה על זרימת המים ועוד.