מדידת כמות סולר ודלק במיכלים

צגים ובקרים

בקר NOVUS דגם N1500 

6 ספרות

ניתן לעשות טבלה ליניארזציה עצמאית עד 30 נקודות כדי להגיע לדיוק גבוה

תקשורת מודבס

יציאה אנלוגית 4-20mA

בקר SIMEX SRP946

6 ספרות

יציאה אנלוגית 4-20mA

תקשורת מודבס

אפשרות להכניס את מידות המיכל והבקר ייחשב את כמות הדלק

מתאים לכל צורות המיכלים

מדי מפלס / גובה

מתמר לחץ להתקנה חיצונית

למדידת גובה הסולר והדלק

אפשרות למוגן פיצוץ

יציאה  אנלוגית

עשוי נירוסטה

מתמר לחץ הידרוסטטי טבול

למדידת גובה הדלק והסולר

כבל מותאם במיוחד לדלק וסולר

אפשרות למוגן פיצוץ

יציאה 4-20mA

עשוי נירוסטה

מד מפלס אולטראסוני

עשוי PVDF

כולל פיצוי טמפרטורה

אפשרות למוגן פיצוץ

יציאה אנלוגית 4-20mA