pirsum1

מד זרימה קוריוליס הוא מד בעל יכולת דיוק גבוהה במיוחד של זרימת נוזלים מסוגים בתוך צינורות. מד קוריוליס מספק נתונים על מהירות הזרימה, נפח צפיפות וטמפרטורת הנוזל. בנוסף, מדי קוריוליס עמידים לתנאים קשים וניתן לכייל להתאים אותם באופן אישי ובהתאם לצרכי הלקוח