אוגר נתונים רב ערוצי מאפשר לקלוט בו זמנית נתונים רבים ממספר רב של מקורות הן באמצעות כניסות אנלוגיות או דיגיטליות ושליחת הנתונים באמצעים אלקטרוניים לנמענים במייל, ישירות לשרתי אינטרנט ולמקורות נוספים המאפשרים ביצוע ניתוחים מורכבים על הנתונים שנאספו. אוגר נתונים רב ערוצי הוא כלי רב עוצמה לניהול משימות מדידה מורכבות. אנו משווקים מספר אוגרי נתונים מסוג המתאימים לכל מטרה ובקשת של מחירים.